Privacy & Cookies

 

Inleiding
Recreatiewoningaanbod.nl maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om:

▪ uw browser te herkennen als u bent ingelogd, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
▪ ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een website bezoek niet steeds dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
▪ informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven;
▪ vastgelegde voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld de voorkeur voor een taal, of persoonlijke woonwensen;
▪ instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website.

Cookies voor webstatistieken
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie waarmee uw gebruik van de website wordt geregistreerd.

Op basis van deze statistieken kunnen wij onze website verder verbeteren. Met deze cookies leggen we vast:

▪ door hoeveel (unieke) bezoekers onze website wordt bezocht;
▪ hoe lang iedere (unieke) bezoeker onze website bezoekt;
▪ in welke volgorde een (unieke) bezoeker de pagina’s van onze website bekijkt;
▪ welke browser- en systeeminstellingen door bezoekers worden gebruikt.
De informatie die met deze cookies wordt verkregen is niet te herleiden tot persoonsniveau.

Cookies voor advertenties
Wij kunnen cookies van derden gebruiken ten behoeve van het plaatsen van eventuele advertenties op onze website. Hierdoor kunnen wij:

▪ bijhouden hoeveel (unieke) bezoekers op een advertentie hebben geklikt;
▪ bijhouden welke advertenties al aan u getoond zijn, zodat we kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt;
▪ advertenties tonen die mogelijk passen bij uw persoonlijke interesses.

Cookies voor Social Media
Wij gebruiken cookies van derden om woningadvertenties te kunnen delen via social media en om te meten welke informatie wordt gedeeld.

Geen cookies plaatsen
Als u helemaal niet wilt dat websites cookies plaatsen, dan kunt u via uw browser alle cookies laten weigeren. Ook kunt u ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Wanneer u ervoor kiest om geen functionele cookies toe te staan kunt u niet van alle toepassingen van onze website gebruikmaken.

 

PRIVACY

Wet bescherming persoonsgegevens
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Recreatiewoningaanbod.nl  het verzoek doen tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij de gegevens verwerken. Verwerkt Recreatiewoningaanbod.nl l onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kan u een verzoek tot verwijdering doen. Het kan zijn dat Recreatiewoningaanbod.nl behouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Als u het vermoeden heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u deze verwerking laten beperken.
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand alwaar persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Recreatiewoningaanbod.nl  houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van dienstverlening legt Recreatiewoningaanbod.nl gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst zoals bijvoorbeeld onze gastenadministratie en/of het verlenen van overige diensten zoals de informatie aanvraag administratie.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gericht informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en (voordeel)aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt Recreatiewoningaanbod.nl  uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen kunt u ons dat, per e-mail, laten weten. U kunt hiervoor de volgende e-mailadres gebruiken: info@recreatiewoningaanbod.nl

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan wel tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U heeft verder het recht om ons te verzoeken u ervan op de hoogte te stellen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit statement aan te passen, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen of wijzigingen op onze website. Wij adviseren u om dit statement regelmatig te raadplegen

 

Dit cookiesbeleid is opgesteld op 1 Augustus 2018